Toyota Yaris műszerfal jelzések

A japán Toyota autógyártó 1999 óta gyártja a Yarist. Az alábbiakban részletezett Toyota Yaris műszerfal jelzések a legújabb két generációt fedik le, és egy szimbólumot mutatnak be, hogy mit jelent a figyelmeztető jelzés, és bizonyos esetekben mit kell tenni a gyártó ajánlásai alapján.

Ha egy figyelmeztető lámpa kigyullad Toyota Yaris műszerfalán, mindig vizsgálja meg, mennyire fontos. Ez különösen fontos, ha a lámpa piros. A piros figyelmeztető lámpák jelentik a legsürgősebbet, és ha figyelmen kívül hagyják, a jármű károsodásához vagy a jármű utasainak biztonságát veszélyeztetheti.

Toyota Yaris műszerfal jelzések magyarázata

(1) Toyota Yaris háromszög figyelmeztető lámpa

A felkiáltójelet tartalmazó elakadásjelző háromszög kigyullad vagy villog, ha a fő figyelmeztető rendszer hibás működést észlel. Egy üzenet jelenhet meg a több információs kijelzőn a figyelmeztető lámpa mellett. Ha az elakadásjelző háromszög folyamatosan világít, akkor az akkumulátorvezérlő rendszerben vagy a fékkapcsolóban lehet hiba.

(21) Fékrendszer figyelmeztető lámpa

A fékrendszer figyelmeztető lámpája a következő funkciókat látja el:

  • A piros fék figyelmeztető lámpa kigyullad a rögzítőfék behúzásakor. Kikapcsol, ha a rögzítőfék teljesen ki van engedve. Ha a fék figyelmeztető lámpája világít, ellenőrizze, hogy a rögzítőfék megfelelően ki van-e engedve.
  • Ha a rögzítőfék megfelelően ki van engedve, előfordulhat, hogy alacsony a fékfolyadék szintje. A lehető leghamarabb álljon meg, és ellenőrizze a fékfolyadék szintjét. Szükség esetén töltsön fel.
  • Ha a rögzítőfék teljesen ki van engedve és a fékfolyadék szintje elfogadható, akkor a jármű fékrendszerében lehet hiba. Ebben a szakaszban azt tanácsoljuk, hogy hagyja abba a vezetést, amíg tanácsot nem kap egy hivatalos VW szerviztől.

Bizonyos Toyota Yaris modelleken a fék figyelmeztető lámpa sárgán világíthat. Ez kevésbé kritikus hibát jelent, bár minden fékkel kapcsolatos hibát azonnal ki kell vizsgálni.

(16) ABS – Toyota Yaris műszerfal jelzések

Az ABS a „blokkolásgátló fékrendszer” rövidítése, és egy kiegészítő fékrásegítő, amely megakadályozza a kerekek blokkolását erős fékezéskor. Ha az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad, ez a funkció le lesz tiltva, de a hagyományos fékek továbbra is működnek. Fékezés közben megnő a kerekek blokkolásának veszélye. A lehető leghamarabb ellenőriztesse a rendszert.

Az ABS figyelmeztető lámpa és a fék figyelmeztető lámpa egyidejű világítása azt jelenti, hogy az elektronikus fékerő-elosztó vezérlőegység az elektronikus fékerő-elosztás (EBD vagy EBFD) meghibásodását jelezte. Ez egy másik féktámogatási rendszer, amely automatikusan változtatta az egyes kerekekre ható fékerőt, ami jobb fék-/fékezőképességet eredményez. A normál fékek működnek, de a lehető leghamarabb ellenőrizze a rendszert.

(12) Akkumulátor

Normál körülmények között a Toyota Yaris műszerfal jelzések közül az akkumulátor figyelmeztető lámpája gyújtáskor kigyullad, és röviddel a motor beindítása után ki kell aludnia. Ha az akkumulátor jelzőfénye égve marad vagy kigyullad vezetés közben, az azt jelenti, hogy az akkumulátor már nem töltődik, és a generátor vagy a töltőrendszer hibás működését jelzi. Az autó működéséhez elektromos áramra van szükség, ebben az esetben az autó egyedül az akkumulátorról fog működni. Az akkumulátor lemerül, ezért kapcsolja ki a nem szükséges elektromos rendszereket, és azonnal menjen egy szervizbe.

(24) Alacsony olajnyomás

Az alacsony olajnyomás figyelmeztető lámpa az egyik legkritikusabb. Ha figyelmen kívül hagyja, súlyos motorkárosodás léphet fel. Ha az alacsony olajnyomásra figyelmeztető lámpa kigyullad vezetés közben:

  • Amint biztonságosan megteheti, húzzon le az útról, ideális esetben vízszintes talajon.
  • Állítsa le a motort, és várjon 5 percet, amíg a motorolaj kifolyik az olajteknőbe.
  • A nívópálca segítségével ellenőrizze a motorolaj szintjét.
  • Ha az olajszint alacsony vagy a nívópálca minimális jelzése alatt van, töltsön be olajat, ügyelve arra, hogy ne töltse túl.
  • Most indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy az olajnyomás jelzőfény kialudt-e.
  • Ha az olaj jelzőfény az olaj hozzáadása után is égve marad, és az olajszint normális, azonnal állítsa le a motort, és gondoskodjon a jármű elvontatására. Ne vezesse a járművet, mert súlyos motorkárosodást okozhat.

(6) Hűtőfolyadék hőmérséklete

Ez a piros figyelmeztető lámpa a motor hűtőfolyadékának magas hőmérséklete miatt világít. A lámpa először villogni kezd, ha a hűtőfolyadék hőmérséklete magas, és égve marad, ha a hűtőfolyadék hőmérséklete tovább emelkedik.

Villogó fény: Azonnal csökkentse a sebességet a motor terhelésének csökkentése érdekében. Keressen egy biztonságos helyet a leálláshoz, hogy a motor lehűljön, és várja meg, amíg a figyelmeztető lámpa abbahagyja a villogást, vagy kialszik. A motor túlmelegszik, így a sérülések elkerülése érdekében azonnali figyelem szükséges. Állítsa le a járművet biztonságos helyen, és azonnal állítsa le a motort.

Ha gőz jön ki a motortérből, várja meg, amíg lecsillapodik, mielőtt kinyitná a motorháztetőt. Várjon 15-20 percet, amíg a motor lehűl, és ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét. Szükség esetén töltse fel. Indítsa újra a motort, és ellenőrizze, hogy a figyelmeztető lámpa kialudt-e. Ha a hűtőfolyadék szintje elegendő, és nem töltötte fel, akkor probléma lehet a hűtőventilátor szíjával vagy a vízszivattyúval. Ne folytassa a vezetést, ha a hőmérséklet-figyelmeztető lámpa égve marad.

Kapcsolódó bejegyzések